Protección de datos

Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) , fixa unha serie de dereitos que calquera persoa física pode exercer ante calquera entidade no que concierne ao tratamento dos datos persoais, co fin de garantir o seu honor e intimidade tanto persoal como familiar: os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición (ARCO).

De conformidad co establecido na citada lei, informamos que os datos persoais serán incorporados a un fichero titularidad da Autoridade Portuaria cuxa finalidade é posibilitar o acceso aos servizos ofrecidos a través da súa sé electrónica na dirección electrónica https://sede.portel.gob.es. A Autoridade Portuaria de Ceuta, como responsable do tratamento, adoptará as medidas, de índole técnica e organizativa, necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal que se aporten, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. A Autoridade Portuaria de Ceuta tratará estes datos conforme ás condicións determinadas neste apartado. Así mesmo, infórmase que os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante A Autoridade Portuaria de Ceuta na forma legalmente prevista, mediante solicitude a través desta sé electrónica.

Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro de 2007 polo que se aproba o reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal

Axencia Española de Protección de Datos