Preguntas frecuentes

¿Como podo iniciar a tramitación dun procedemento?

A Autoridade Portuaria pon a disposición dos cidadáns o acceso a numerosos trámites dende o Portal do Administración Electrónica. A tramitación electrónica permite presentar solicitudes, dende calquera lugar e a calquera hora. As devanditas solicitudes serán dirixidas automaticamente aos servizos competentes para a súa tramitación, evitando así desprazamentos ás oficinas correspondentes.Naqueles trámites cuxa solicitude poida realizarse a través de Internet, aparecerá un enlace que os redirixirá á Oficina Virtual onde poderán iniciar o procedemento, tras encher o formulario desenvolvido para tal efecto.Para iso é necesario previamente obter un certificado electrónico e instalalo no seu equipo.

¿Cuales son os requisitos mínimos que ten que ter o meu ordenador para utilizar a plataforma de tramitación electrónica?

Sistemas Operativos

  • Windows ( XP, Vista, Windows 7+).
  • Linux (Ubuntu, Debian, Lynx)
  • S.O. Mac OSX

Requisitos software

  • Java: É necesario dispoñer dunha máquina virtual Java 6 ou superior (facilitada desde a páxina de Oracle/Sun) para poder acceder a todos os servizos de validación e firma dentro da plataforma. Descarga do software de Java
  • Baixo a aplicación Autofirma que proporciona o Ministerio de Facenda e Función Pública, é unha aplicación de escritorio que nos permitirá facer a sinatura no cliente, usando a tenda de certificados que temos no noso navegador. Esta ferramenta estará dispoñible para diferentes sistemas operativos e se o sistema en Windosws soporta (32 e 64 bits)
  • Navegadores Web: Actualmente están soportados Mozilla Firefox 45+, IE9+, Google Chrome 51+,  Safari 8+.
  • Acrobat Reader Acrobat Reader 8 ou superior Descarga de Acrobat Reader (última versión)

Outros requisitos

Para a autenticación das aplicacións e a firma electrónica de documentos, débese estar en disposición de certificado electrónico expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) na páxina de CERES, de DNIe, ou de calquera outro dos admitidos pola plataforma (consultar listado). O certificado dixital pode estar almacenado nunha tarxeta criptográfica ou nun token criptográfico. Para obter información sobre que é a firma electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, como e cando debe utilizala recomendámoslle que acceda ás seguintes páxinas:

  • Portal do DNI electrónico
  • Portal de Certificación Española (CERES), da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).
  • Portal de información sobre o DNI electrónico do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO).

Advertencia sobre os certificados dixitais: Desaconséllase instalalo no almacén de certificados do explorador web, por motivos de seguridade. Pode utililizar unha tarxeta criptográfica ou token para gardar os seus certificados dixitais dunha forma máis segura.

Como podo cambiar de certificado unha vez iniciada unha sesión?: Cando un servidor pide un certificado de autenticación indicando que é vostede, o certificado elixido gárdase nunha memoria de caché nunha sesión SSL. O certificado elixido pode permanecer no caché ata que reinicie o seu navegador. Se fai clic en Borrar estado SSL situado na pestana de Contido do cadro de diálogo Opciones de Internet, todos os certificados de autenticación de cliente do caché Secure Socket Layer (SSL) se eliminasen sen a necesidade de abrir unha nova ventá do seu navegador.

DNI Electrónico