Identificación de la Sede-GL

Coa entrada en vigor da "Lei 11/2007 sobre o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos" Ceuta Port Authority facilita aos seus cidadáns Oficina Electrónico e os servicios definidos na Catálogo de Servizos. Tamén ofrece aos cidadáns acceso aos seus cidadáns cartafol.

Para realizar transaccións electrónicas debe ter un certificado dixital instalado no seu ordenador ou tarxeta de identificación electrónico e un lector conectado ao ordenador. Aquí tes os requisitos do seu ordenador.

Resolución do Seu Electrónica  é aprobado polo Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ceuta.

Seu Electronica