Fecha y Hora

A data oficial e tempo de mandato do presidente é un dos requisitos básicos para o "rexistro electrónico de documentos, cartas e comunicacións" e gobernar o cálculo de tempo asignado a ambos os cidadáns e as administracións públicas.

A data oficial eo tempo de rexistro electrónico da sede sería proporcionada polo Instituto Real e do Observatorio da Mariña.

A data oficial eo tempo é:

2020/09/21 02:36:13