@dministración Electrónica

Orde TAP/953/2011, de 12 de abril, pola que se aproba a nova imaxe promocional das actividades de administración electrónica e establécense criterios para a súa utilización.

Desenvolvemento da Administración Electrónica

A Sociedade do Coñecemento identifícase claramente nas políticas e directrices europeas que promueven unha sociedade aberta e competitiva baseada na economía digital e poñendo especial énfasis na Administración Electrónica como impulsora para a inclusión e a calidade de vida. Sen dúbida, as TIC irromperon con forza na sociedade e están transformando rápidamente a economía e os costumes nos distintos ámbitos de actuación da actividade diaria (lecer, traballo, etc.). Os hábitos dos cidadáns adáptanse rápidamente aos novos servizos que o sector privado ofrécelles a través da rede.

Neste contexto, a Administración Pública sitúase como referencia no liderado en calidade e innovación na prestación de servizos. A curto prazo, para cumprir a lexislación, satisfacer as demandas dos cidadáns e aumentar os niveis de productividad. A medio e longo término, como motor e transmisor aos axentes sociais e económicos para seguir nun proceso de mellora continua que permita a Europa competir nun marco económico globalizado e manter a Sociedade do Coñecemento.

Nesta sección, desenvolveranse os antecedentes, liñas e contorna estratéxica, así como recursos dispoñibles en Administración electrónica.