Política de Accesibilidad

.........................................................................................................................................................................................................

Na construción do presente Portal adoptáronse unha serie de medidas co obxectivo de mellorar o seu accesibilidad. Isto conlleva unha serie de vantaxes como:

 • Facilitar o acceso dos usuarios independientemente da súa condición física ou da súa contorna.
 • Permitir o acceso con diferentes axentes de usuario.
 • Incluír contidos claros ben estructurados.
 • Mellorar a navegación e a experiencia do usuario.

Entre outras adoptáronse as seguintes medidas:

 • Uso de CSS para a presentación da información.
 • Texto alternativo nas imaxes.
 • Enlácelos ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo.
 • Uso dos estándares do W3C.
 • Acceso mediante atajos teclado ás principais opcións.

Cumprimento dos Estándares

...........................................................................................................................................................................................................

As páxinas deste sitio Web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2004 e as Directrices de Accesibilidad para o Contido Web 1.0 do W3C. Todos os requisitos de Prioridad 1 e Prioridad 2 foron comprobados cunha análise manual da accesibilidad a través de diferentes ferramentas semi-automáticas, axentes de usuario e axudas técnicas.

Atajos do teclado

...........................................................................................................................................................................................................

Nesta Web están definidas as seguintes teclas:

 • Tecla de acceso 0 - Accesibilidad.
 • Tecla de acceso 1 - Cidadáns.
 • Tecla de acceso 2 - Proveedores e Empresas.
 • Tecla de acceso 3 - Administraiones Públicas.
 • Tecla de acceso 4 - Calendario.
 • Tecla de acceso 5 - Cartafol do Cidadán.
 • Tecla de acceso 6 - Taboleiro de Anuncios.
 • Tecla de acceso 7 - Glosario.
 • Tecla de acceso 8 - Verificación de firma.
 • Tecla de acceso 9 - Acceso ao contaco.

O uso das teclas de acceso vén condicionado polo navegador:

 • Internet Explorer: ALT + atajo, soltar as teclas, e pulsar ENTER
 • Firefox: ALT + MAYÚSCULAS + atajo
 • Opera: MAYÚSCULAS + ESC + atajo

Contacto

........................................................................................................................................................................................................

Calquera queixa, consulta ou suxestión de mellora sobre a accesibilidad deste portal poderase canalizar a través do correo accesibilidad@portel.es