Benvido á Oficina Electrónica da Autoridade Portuaria de Ceuta

Determinadas idades da humanidade recibiron a súa denominación das técnicas que se empregaban nas mesmas e hoxe poderiamos dicir que as tecnoloxías da información e as comunicacións están afectando tamén moi profundamente á forma e ata ao contido das relacións dos seres humanos entre si e das sociedades en que se integran.

Unha Administración á altura dos tempos en que actúa ten que acompañar e promover en beneficio dos cidadáns o uso das comunicacións electrónicas. Estes han de ser os primeiros e principais beneficiarios do salto, impensable fai só unhas décadas, que se produciu no campo da tecnoloxía das comunicacións electrónicas.

A mellora do servizo ao cidadán constitúe a principal razón de ser da ."Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos".

As tecnoloxías da información fan posible achegar a Administración ata os fogares dos cidadáns ou ata as oficinas e despachos das empresas e profesionais permitindo relacionarse con ela sen colas nin esperas mellorando deste xeito o servizo ofrecido co aforro de tempo dedicado a estes trámites, á vez que desaparece o inconveniente dos desprazamentos ata as oficinas das distintas Administracións sen importar a distancia á que nos atopemos.

Pero, ademais diso, facilítase sobre todo, o acceso aos servizos públicos a aquelas persoas que antes tiñan grandes dificultades para chegar ás oficinas públicas, por motivos de localización xeográfica, de condicións físicas de mobilidade ou outros condicionantes, e que agora se poden superar polo emprego das novas tecnoloxías. Dáse así un paso transcendental para facilitar, en igualdade de condicións, a plena integración destas persoas na vida pública, social, laboral e cultural.

A Autoridade Portuaria de Ceuta dispoñible aos cidadáns e ás empresas os servizos definidos na Carta de Servizos e acceder o Cartafol de Ciudadanía.