Registre Electrònic

A través d'aquest registre vostè pot realitzar la presentació electrònica d'escrits, sol · licituds i comunicacions que fa als tràmits i procediments que es detallen en la Catàleg de Serveis. La presentació d'informació no relacionada amb els procediments aprovats legalment no produeix cap efecte i es tindrà per no realitzada.

Per utilitzar el Registre Electrònic és necessari disposar d'un DNI Electrònic o un altre certificat digital reconegut inclòs a la llista de certificats admesos, així com complir amb la resta de requisits tècnics.

El certificat digital permet autentificar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre ciutadans, empreses o altres institucions públiques a través de les xarxes obertes de comunicació. Es garanteix que únicament el ciutadà pot accedir a la informació evitant suplantacions.

Un cop realitzat el tràmit l'usuari rebrà un "justificant de recepció" integrat pel resguard de la sol · licitud en format pdf i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament. Si no rep el missatge de confirmació, si s'escau, rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió haurà de realitzar la presentació altre moment o utilitzant altres mitjans.

S'aprova per part del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Ceuta la Resolució del Registre Electrònic 

Regulació legal pel qual es crea i regula el Registre Electròrnic.