Protección de datos

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , fixa una sèrie de drets que qualsevol persona física pot exercir davant qualsevol entitat en el que concerneix al tractament de les dades personals, amb la finalitat de garantir el seu honor i intimitat tant personal com a familiar: els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARC).

De conformitat amb l'establert en la citada llei, informem que les dades personals seran incorporats a un fitxer titularitat de l'Autoritat Portuària la finalitat de la qual és possibilitar l'accés als serveis oferts a través de la seva seu electrònica en l'adreça electrònica https://sede.portel.gob.es. L'Autoritat Portuària de Ceuta, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d'índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aportin, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'Autoritat Portuària de Ceuta tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat. Així mateix, s'informa que els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant L'Autoritat Portuària de Ceuta en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a través d'aquesta seu electrònica.

Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre de 2007 pel qual s'aprova el reglament de desenvolupment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Agència Espanyola de Protecció de Dades