Preguntes freqüents

Com puc iniciar la tramitació d'un procediment?

L'Autoritat Portuària posa a la disposició dels ciutadans l'accés a nombrosos tràmits des del Portal de Administració Electrònica.La tramitació electrònica permet presentar sol·licituds, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Aquestes sol·licituds seran dirigides automàticament als serveis competents per a la seva tramitació, evitant així desplaçaments a les oficines corresponents.En aquells tràmits la sol·licitud dels quals pugui realitzar-se a través d'Internet, apareixerà un enllaç que els redirigirà a l'Oficina Virtual on podran iniciar el procediment, després d'haver emplenat el formulari desenvolupat a aquest efecte.Per a això és necessari prèviament obtenir un certificat electrònic i instal·lar-ho en el seu equip.

Quins són els requisits mínims que ha de tenir el meu ordinador per utilitzar la plataforma de tramitació electrònica?

Sistemes Operatius

  • S.O. Windows ( XP, Vista, Windows 7+).
  • S.O. Linux (Ubuntu,Debian, Lynx)
  • S.O. Mac OSX

Requisits programari

  • Java: És necessari disposar d'una màquina virtual Java 6 o superior (facilitada des de la pàgina d'Oracle/Sun) per poder accedir a tots els serveis de validació i signatura dins de la plataforma. Descàrrega del programari de Java
  • Descarregar l'aplicació de Autofirma que és proporcionada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, és una aplicació d'escriptori que ens permetrà realitzar la signatura a client, utilitzant el magatzen de certificats que tenim en el nostre navegador. Aquesta eina la tindrem disponible per a diferents sistemes operatius i si el sitema en Windows, suportant (32 i 64 bits).
  • Navegadors Web: Actualment estan suportats Mozilla Firefox 45+, IE9+, Google Chrome 51+,  Safari 8+.
  • Acrobat Reader: Acrobat Reader 9 o superior Descàrrega de Acrobat Reader (última versió)

Altres requisits

Per a l'autenticació de les aplicacions i la signatura electrònica de documents, s'ha d'estar en disposició de certificat electrònic expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) a la pàgina de CERES , de DNIe, o de qualsevol un altre dels admesos per la plataforma (consultar llistat) . El certificat digital pot estar emmagatzemat en una targeta criptogràfica o en un token criptogràfic.

Per obtenir informació sobre què és la signatura electrònica, com pot obtenir-se, qui pot proporcionar-la, com i quan ha d'utilitzar-la li recomanem que accedeixi a les següents pàgines:

  • Portal del DNI electrònic.
  • Portal de Certificació Espanyola (CERES), de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).
  • Portal d'informació sobre el DNI electrònic de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO).

Advertiment sobre els certificats digitals: Es desaconsella instal·lar-ho en el magatzem de certificats de l'explorador Título del proyecto © 2009 Portel Servicios Telemáticos www.portel.es Ayuda Página 60 de 70 web, per motius de seguretat. Pot utililizar una targeta criptogràfica o token per guardar els seus certificats digitals d'una forma més segura.

Com puc canviar de certificat una vegada iniciada una sessió?: Quan un servidor demana un certificat d'autenticació indicant que és vostè, el certificat triat es guarda en una memòria de caché en una sessió SSL. El certificat triat pot romandre en el caché fins que reiniciï el seu navegador.

Si fa clic a Esborrar estat SSL situat en la pestanya de Contingut del quadre de diàleg Opcions d'Internet, tots els certificats d'autenticació de client del caché Secure Socket Layer (SSL) s'eliminessin sense la necessitat d'obrir una nova finestra del seu navegador.

DNI Electrónico