Contactar

Informació telefònica i presencial

Horaris de de atenció: 

De dilluns a divendres: de 9,00 a 17,30 hores, Dissabtes: de 9,00 a 14,00 hores

Des el 16 de juny al 15 de setembre

De dilluns a divendres: de 8,00 a 15,00 hores, Dissabtes: de 8,00 a 14,00 hores

 

Delegació Central:

Muelle de España, s /n 51001 - Ceuta (España)

Teléfonos: +34 956527000

Fax: +34 956527001

 

Correu electrònic

Per contactar mitjançant correu electrònic premi en el següent enllaç: calidad@puertodeceuta.com

Servicios de Interés

           

                EUGO                                 TESTRA                 ATON                            DATOS ABIERTOS

Situación Plano

Muelle de España, s /n 51001 - Ceuta

Normativa Reguladora

Normativa Reguladora

D'acord amb l'art. 5.2 del Reial Decret 1671/2009 , de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica tindrà accessible el seu instrument de creació, directament o mitjançant enllaç a la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat ».

Accedeixi a la normativa relativa a la creació de les seus electròniques, al Registre Electrònic i als formularis normalitzats per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.