Fecha y Hora

La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al "registrat electrònic de documents, escrits i comunicacions" ja que regiran el còmput de terminis imputables tant als ciutadans com a les administracions públiques.

La data i hora oficial del registre electrònic d'aquesta seu seria proporcionada pel Reial Institut i Observatori de l'Armada.

La data i hora oficial és la següent:

2020/07/02 13:45:35