Benvingut a la Seu Electrònica de L'Autoritat Portuària de Ceuta 

Determinades edats de la humanitat han rebut la seva denominació de les tècniques que s'empraven en les mateixes i avui podríem dir que les tecnologies de la informació i les comunicacions estan afectant també molt profundament a la forma i fins i tot al contingut de les relacions dels éssers humans entre si i de les societats en què s'integren.

Una Administració a l'altura dels temps en què actua ha d'acompanyar i promoure en benefici dels ciutadans l'ús de les comunicacions electròniques. Aquests han de ser els primers i principals beneficiaris del salt, impensable fa només unes dècades, que s'ha produït en el camp de la tecnologia de les comunicacions electròniques.

La millora del servei al ciutadà constitueix la principal raó de ser de la ."Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics".

Les tecnologies de la informació fan possible apropar l'Administració fins a les llars dels ciutadans o fins a les oficines i despatxos de les empreses i professionals permetent relacionar-se amb ella sense cues ni esperes millorant d'aquesta manera el servei ofert amb l'estalvi de temps dedicat a aquests tràmits, alhora que desapareix l'inconvenient dels desplaçaments fins a les oficines de les diferents Administracions sense importar la distància a la qual ens trobem.

Però, a més d'això, es facilita sobretot, l'accés als serveis públics a aquelles persones que abans tenien grans dificultats per arribar a les oficines públiques, per motius de localització geogràfica, de condicions físiques de mobilitat o altres condicionants, i que ara es poden superar per l'ocupació de les noves tecnologies. Es dóna així un pas transcendental per facilitar, en igualtat de condicions, la plena integració d'aquestes persones en la vida pública, social, laboral i cultural.

L'Autoritat Portuària de Ceuta posa a disposició dels ciutadans i empreses els serveis definits a la Carta de Serveis i l'accés la Carpeta del Ciutadá .