@dministración Electronica

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, per la qual s'aprova la nova imatge promocional de les activitats d'administració electrònica i s'estableixen criteris per a la seva utilització.

Desenvolupament de l'Administració Electrònica

La Societat del Coneixement s'identifica clarament en les polítiques i directrius europees que promouen una societat oberta i competitiva basada en l'economia digital i posant especial èmfasi en l'Administració Electrònica com a impulsora per a la inclusió i la qualitat de vida. Sens dubte, les TIC han irromput amb força en la societat i estan transformant ràpidament l'economia i els costums en els diferents àmbits d'actuació de l'activitat diària (oci, treball, etc.). Els hàbits dels ciutadans s'adapten ràpidament als nous serveis que el sector privat els ofereix a través de la xarxa.

En aquest context, l'Administració Pública es posiciona com a referència en el lideratge en qualitat i innovació en la prestació de serveis. A curt termini, per complir la legislació, satisfer les demandes dels ciutadans i augmentar els nivells de productivitat. A mitjà i llarg terme, com a motor i transmissor als agents socials i econòmics per seguir en un procés de millora contínua que permeti a Europa competir en un marc econòmic globalitzat i mantenir la Societat del Coneixement.

En aquesta secció, es desenvoluparan els antecedents, línies i entorn estratègic, així com recursos disponibles en Administració electrònica.