Política d'Accesibilitat

.........................................................................................................................................................................................................

 

En la construcció del present Portal s'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar la seva accessibilitat. Això comporta una sèrie d'avantatges com:

 • Facilitar l'accés dels usuaris independentment de la seva condició física o del seu entorn.
 • Permetre l'accés amb diferents agents d'usuari.
 • Incloure continguts clars ben estructurats.
 • Mejorar la navegación y la experiencia del usuario.

Entre unes altres s'han adoptat les següents mesures:

 • Ús de CSS per a la presentació de la informació.
 • Text alternatiu en les imatges.
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervínculo.
 • Ús dels estàndards del W3C.
 • Accés mitjançant dreceres teclat a les principals opcions.

Cumplimient dels Estándares

...........................................................................................................................................................................................................

 

Les pàgines d'est assetjo Web compleixen la marca AA segons la Norma UNEIX 139803:2004 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C. Tots els requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 han estat comprovats amb una anàlisi manual de l'accessibilitat a través de diferents eines semi-automàtiques, agents d'usuari i ajudes tècniques.

Dreceres del Teclat

...........................................................................................................................................................................................................

En aquesta Web estan definides les següents tecles:

 • Tecla d'accés 0 - Accessibilitat.
 • Tecla d'accés 1 - Ciutadans.
 • Tecla d'accés 2 - Proveïdors i Empreses.
 • Tecla d'accés 3 - Administraiones Públiques.
 • Tecla d'accés 4 - Calendari.
 • Tecla d'accés 5 - Carpeta del Ciutadà.
 • Tecla d'accés 6 - Tauler d'anuncis.
 • Tecla d'accés 7 - Glossari.
 • Tecla d'accés 8 - Verificació de signatura.
 • Tecla d'accés 9 - Accés al contaco.

L'ús de les tecles d'accés ve condicionat pel navegador:

 • Internet Explorer: ALT + drecera, deixar anar les tecles, i prémer ENTER
 • Firefox: ALT + MAYÚSCULAS + drecera
 • Opera: MAYÚSCULAS + ESC + drecera

Contacte

........................................................................................................................................................................................................

Qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora sobre l'accessibilitat d'aquest portal es podrà canalitzar a través del correu accesibilidad@portel.es